files/naszatrasa/kamienie/przygody na szlaku.jpg

Przygody na szlaku

Oprócz osiągania poszczególnych kamieni milowych, jako zasadniczych zadań w realizacji propozycji „Nasza-trasa”, zachęcamy was także do podejmowania w drużynach dodatkowych akcji i zadań, które pozwolą wam jeszcze lepiej poznać walory turystyczne Waszego regionu a ponadto mogą pomóc w nawiązaniu kontaktu z naszymi naturalnymi sojusznikami, czyli szkołami, nauczycielami, instytucjami kultury, władzami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. 

Takie zadania możecie podjąć je w dowolnym czasie, pomiędzy lub w trakcie realizacji poszczególnych kamieni milowych. 

Bardzo dobrym pomysłem jest realizacja poszczególnych przygód na szlaku przez małe zespoły wyłonione spośród twoich harcerzy, realizujących projekt. 

Garść inspiracji na przygody na szlaku: 

•    Zorganizujcie we współpracy ze szkołami lub miejscową instytucją kultury konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie przedstawiające atrakcję turystyczną najbliższej okolicy. Postarajcie się o sponsora, który ufunduje choćby symboliczną nagrodę. Po rozstrzygnięciu konkursu możecie zorganizować wystawę zgromadzonych prac (np. na szkolnym korytarzu). Możecie zorganizować także wernisaż otwierający wystawę, zapraszając gości z zewnątrz, którzy mogą być nią zainteresowani, przygotowując drobny poczęstunek i oprawę muzyczną (np. piosenki wykonywane przez harcerzy). 

•    Zorganizujcie spotkania z najstarszymi ludźmi w waszej okolicy, pamiętającymi interesujące wydarzenia historyczne. Wcześniej przygotujcie pytania, które będziecie chcieli im zadać. Spotkanie takie można zorganizować np. we współpracy z miejscową biblioteką. Dobrym pomysłem jest nagrywanie takich spotkań i stworzenie z zebranych materiałów mini filmu dokumentalnego lub reportażu radiowego. We współpracy z nauczycielami historii możecie zorganizować potem projekcję podczas lekcji historii w szkole. 

•    Przeprowadźcie zwiad etnograficzny w najbliższej okolicy. Nawiążcie kontakt z najstarszymi ludźmi i zbierzcie informacje na temat dawnego życia codziennego, zwyczajów, obrzędów. Stwórzcie dokumentację zwiadu w ciekawej formie - nagrań, fotografii itp. Opracujcie zebrany materiał (np. przy pomocy specjalisty z miejscowego muzeum) i zorganizujcie pokaz zebranych materiałów (np. pokaz slajdów z odpowiednim komentarzem) również we współpracy z miejscowym muzeum lub inną instytucją kultury. 

•    Zbierzcie informacje na temat historii rodzin zamieszkujących od pokoleń waszą okolicę. Zbierzcie dawne pamiątki rodzinne (np. fotografie), informacje na temat historii rodzin, ich korzeni, dawnych siedzib i majątków, herbów, urzędów itp. i stwórzcie „Encyklopedię historii rodów ziemi …”. Opublikujcie ją w formie elektronicznej, lub, jeśli okaże się to możliwe, w formie papierowej. 

•    Na podstawie zebranych starych map, rycin, fotografii, badań archeologicznych czy też zebranych wspomnień i opowiadań postarajcie się odtworzyć układ przestrzenny waszego miasta, jego części lub waszej wsi. Możecie zrobić to w formie mapy, makiety, wizualizacji komputerowej itp. 

•    Wybierzcie jeden zabytek w najbliższej okolicy i stwórzcie jego dokładną dokumentację (wykonajcie fotografie, zbierzcie informacje na jego temat), przygotujcie folder informacyjny dla turystów o wybranym zabytku. Możecie także przygotować treść i zaprojektować stałą tablicę informacyjną, którą przy pomocy władz samorządowych można ustawić przy wybranym przez was zabytku. 

•    Zorganizujcie szkolny lub międzyszkolny konkurs wiedzy na temat historii, tradycji lub przyrody waszej najbliższej okolicy. Nawiążcie kontakt ze szkołami, znajdźcie sponsorów, którzy zapewnią nagrody, we współpracy z nauczycielami, towarzystwami naukowymi itp. przygotujcie treść pytań, zadbajcie o stronę organizacyjną konkursu (przygotowanie sal), obsługę medialną (informacje w lokalnej prasie, radiu i telewizji). 

•    Zorganizujcie konkurs prac plastycznych przedstawiających walory turystyczne okolic. Podobnie jak przy konkursie fotograficznym zorganizujcie wystawę i wernisaż. 

•    Zorganizujcie ekspozycję rodzinnych pamiątek zgromadzonych przez harcerzy (fotografii, starych dokumentów, numizmatów, przedmiotów codziennego użytku itp.) związanych z historią naszego regionu. 

•    Zbierzcie miejscowe legendy, opowieści, bajki, przysłowia, piosenki, tańce, stroje, obyczaje weselne i świąteczne i stwórzcie z nich „Księgę legend i zwyczajów ziemi …”. Spróbujcie stworzyć także dokumentację audiowizualną zebranych materiałów. 

•    Przygotujcie w interesującej formie kalendarium dziejów waszej miejscowości. 

•  Zorganizujcie festiwal muzyki folkowej czerpiącej z tradycji Waszego regionu. Niekoniecznie musi to być folklor w czystym wydaniu, ale także muzyka jedynie czerpiąca z ludowych źródeł (może zainspiruje was twórczość takich zespołów jak Orkiestra św. Mikołaja, Kapela ze wsi Warszawa, Tołhaje etc.). Spróbujcie zorganizować koncert profesjonalnego zespołu jako gwiazdy festiwalu. 

•    Zorganizujcie wycieczkę lub jednodniowy rajd dla klas szkolnych.

Jak sami widzicie, proponowane przez nas „Przygody na szlaku” dają wam bardzo wiele możliwości i są to jedynie luźne propozycje. Liczymy na waszą inwencję i fantazję w ich realizacji! 

 

WYŚLIJ DO NAS POCZTÓWKĘ!

Po zakończeniu realizacji "Przygód na szlaku”, przyślij do nas pocztówkę. Najprościej można zrobić to wchodząc na stronę internetową:
 

www.nasza-trasa.zhp.pl

Przyślij nam najbardziej interesującą fotografię drużyny podczas realizacji zadania „Przygody na szlaku”, wraz z kilkoma zdaniami (tak jak na pocztówce) na temat działań podjętych przez drużynę.