files/naszatrasa/kamienie/pamietnik wedrowca.jpg

Czwarty kamień milowy - Pamiętnik wędrowca

Jako czwarty i ostatni kamień milowy proponujemy wykonanie zadania, które pozwoli harcerzom podsumować, zebrać i ująć w atrakcyjną oraz pożyteczną formę efekty dotychczasowej pracy w ramach realizacji programu „Nasza-trasa”.

Celem zadania jest stworzenie przewodnika turystycznego zawierającego ciekawe i przystępnie przedstawione informacje na temat atrakcji turystycznych, które można napotkać na wytyczonym przez was szlaku turystycznym. Przewodnik może być przygotowany w formie broszurki, strony internetowej, gazetki lub w formie dowolnego opisu. Przygotowany przez Was przewodnik, wraz z dokładną mapą topograficzną z naniesioną trasą szlaku turystycznego, jeśli tylko dołożycie nieco staranności w ich przygotowaniu, może stanowić prawdziwą i przydatną pomoc dla turystów, którzy zechcą zwiedzać Waszą małą ojczyznę. 

Jak to zrobić? Garść inspiracji do realizacji czwartego kamienia milowego:

Jeśli w drużynie jest osoba, która interesuje się technologią informacyjną, zachęć ją, aby np. w ramach próby na stopień stworzyła internetowe forum lub grupę dyskusyjną, na której zgromadzicie wszelkie potrzebne materiały do zredagowania przewodnika turystycznego, czyli „Pamiętnika wędrowca”. 

Warto powołać w drużynie mały zespół, który zajmie się zredagowaniem treści przewodnika na podstawie dostarczonych przez zastępy materiałów, opracowaniem jego szaty graficznej oraz formy, w jakiej może się on ukazać; może być to forma elektroniczna (np. blog, strona internetowa), lub forma papierowa (np. folder, broszura). 

Warto postarać się, aby przygotowany przez was „Pamiętnik wędrowca” został wydany w formie książkowej, albo w formie dodatku do gazety lokalnej. Zespół który zajmie się ostateczną redakcją „Pamiętnika wędrowca” może wykonać to zadanie w ramach realizacji osobnego projektu. 

Pamiętaj o tym, aby podsumować pracę zespołu redagującego „Pamiętnik wędrowca” i udostępnić jego ostateczną wersję harcerzom!

Sprawności do wykorzystania w czwartym Kamieniu milowym


WYŚLIJ DO NAS POCZTÓWKĘ!

Po zakończeniu realizacji kamienia milowego „Pamiętnik wędrowca”, przyślij do nas pocztówkę. Najprościej można zrobić to wchodząc na stronę internetową:
 
www.nasza-trasa.zhp.pl

Przyślij nam najbardziej interesującą fotografię drużyny podczas realizacji zadania „Pamiętnik wędrowca”, wraz z kilkoma zdaniami (tak jak na pocztówce) na temat działań podjętych przez drużynę.