files/naszatrasa/kamienie/stare widokowki.jpg

Jako drugi kamień milowy w ramach programu „Nasza-trasa” proponujemy wykonanie zadania, które pozwoli harcerzom lepiej poznać ciekawostki historyczne, geograficzne, etnograficzne czy przyrodnicze znajdujące się w miejscach, które zostały odkryte podczas osiągania kamienia milowego „Palcem po mapie”. 

Celem zadania jest przygotowanie przez zastępy krótkich, encyklopedycznych, ale jednocześnie interesujących i zachęcających informacji na temat ciekawych miejsc w najbliższej okolicy. Drugim ważnym elementem każdej pracy powinno być ciekawe przedstawienie graficzne danego miejsca. Może to być zarówno fotografia wykonana samodzielnie przez harcerzy, praca plastyczna jak też odszukana w źródłach historycznych rycina czy stara fotografia.

Jak możesz ułatwić harcerzom wykonanie tego zadania?

•    Zadbaj, najlepiej przy pomocy swoich funkcyjnych o to, aby poszerzyć i uzupełnić bazę ciekawych materiałów, z których mogą korzystać harcerze. Nie wahaj się prosić o pomoc osób, które mogą być zainteresowane propagowaniem wiedzy na temat Waszego regionu -  nauczycieli, członków i przewodników PTTK, bibliotekarzy, wychowawców w ośrodkach kultury itp. 

•    Zadbaj o to, aby zastępy dysponowały narzędziami do realizacji zadania, np. materiałami plastycznymi, aparatami fotograficznymi itp. 

Jak to zrobić? Garść inspiracji do realizacji drugiego kamienia milowego?

Wybierzcie jedno z najciekawszych miejsc w okolicy (mogą to być miejsca wydarzeń historycznych, pomniki przyrody, zabytki architektury, przykłady interesującego układu osadniczego, związanego z historią okolicy itp.). 

Zbierzcie najciekawsze informacje na temat wybranego miejsca.

Stwórzcie na podstawie zebranych informacji krótką notkę (maksymalnie jedna strona A4) przedstawiającą najbardziej interesujące ciekawostki na temat wybranego miejsca.

Przygotujcie ciekawe przedstawienie graficzne wybranego miejsca, którym będzie opatrzona praca (w formie własnoręcznie wykonanej fotografii, pracy plastycznej, odnalezionej w źródłach ryciny lub interesującej fotografii). 

Zorganizujcie wspólną wyprawę do wybranych miejsc. Możecie też pójść do biblioteki lub muzeum, żeby poszukać nowych źródeł informacji.

Zorganizujcie konkursy w zastępach lub w drużynie na najlepszą fotografię lub pracę plastyczną przedstawiającą wybrane miejsce.

Podsumujcie wykonywanie tego zadania przez zebranie wszystkich fotografii i prac plastycznych, spróbujcie je ciekawie wykorzystać. Warto spróbować opublikować je jako cykl mini-artykułów w lokalnej prasie lub udostępnić je do wykorzystania przez szkołę. Można też zaproponować władzom samorządowym wykorzystanie harcerskich „widokówek” w materiałach promocyjnych miasta, gminy lub powiatu.

Przykłady ciekawych miejsc:

•    Zabytki architektury sakralnej (np. kościoły, klasztory, kaplice, synagogi, cerkwie itp.). 

•    Zabytki architektury świeckiej (np. dawne budynki użyteczności publicznej, ratusze, szkoły, koszary, siedziby władz, dwory, pałace, zamki, forty itp.). 

•    Interesujące układy osadnicze i urbanistyczne (np. historyczne części miast, układy przestrzenne wsi wskazujące na ich historyczny charakter - ulicówki lokowane na prawie niemieckim, dawne zaścianki szlacheckie, średniowieczne lub prasłowiańskie grodziska itp.). 

•    Pomniki przyrody. 

•    Elementy krajobrazu przyrody ożywionej i nieożywionej. 

•    Ciekawostki etnograficzne (np. wsie z tradycyjnie zdobionymi chatami, skupiska ludności posługującej się gwarą lub zachowującej stare zwyczaje itp.).

 

Sprawności do wykorzystania w drugim Kamieniu milowym


WYŚLIJ DO NAS POCZTÓWKĘ!

Po zakończeniu realizacji kamienia milowego „Okiem obiektywu", przyślij do nas pocztówkę. Najprościej można zrobić to wchodząc na stronę internetową:
 
www.nasza-trasa.zhp.pl

Przyślij nam najbardziej interesującą fotografię drużyny podczas realizacji zadania "Okiem obiektywu", wraz z kilkoma zdaniami (tak jak na pocztówce) na temat działań podjętych przez drużynę.