files/naszatrasa/template/nt_logo.png

Jak będziemy oceniać szlaki?


1. Merytoryczne obszary oceny szlaków:
 • Walory przyrodnicze
  (pomniki przyrody, ciekawostki przyrodnicze, rezerwaty itp.)
 • Walory kulturowe
  (architektura, kultura materialna, ciekawostki etnograficzne itp.)
 • Forma przedstawienia szlaku
  (sposoby promowania i pokazywania szlaku)
 • Podsumowanie
  (przedstawienie wszystkich zadań realizowanych w projekcie, atrakcyjność i różnorodność form)

2. Kto może realizować projekt?
 1. Zuchy
 2. Harcerze
 3. Harcerze starsi, wędrownicy, kręgi akademickie, kręgi instruktorskie, starszyzna harcerska
 4. Grupy szkolne
 5. Osoby zrzeszone w innych organizacjach