files/naszatrasa/template/nt_logo.png


Co? Gdzie? Kiedy?


1. Zgłoszenia - do projektu można przystąpić w każdej chwili!

2. Podsumowanie realizacji poszczególnych zadań należy przesłać do nas najpóźniej 1 sierpnia 2010.

3. Uroczyste ogłoszenie wyników Waszych zmagań odbędzie się podczas Zlotu Kraków 2010. 

4. Czas realizacji poszczególnych Kamieni Milowych zależy od Was samych.

5. Po zgłoszeniu, patrol  zobowiązany jest do przesłania nam krótkiej informacji o sobie w celu stworzenia Mapy Drużyn realizujących program (mile widziane fotografie patrolu).

6. Długość przejścia szlaku nie powinna przekraczać jednego dnia wędrówki (jedynym wyjątkiem są szlaki z odpowiednią bazą/miejscem noclegowym umożliwiającym dwu dniowy marsz).

7. Wielkość patroli realizujących program: od 5 do 30 osób (istnieje możliwość przystąpienia do programu większej ilości osób w jednym patrolu po wcześniejszym kontakcie z koordynatorami projektu).

8. Pocztówki z realizacji kolejnych zadań możecie przysyłać do nas w formie:

- elektronicznej: pawel.chmielewski@zhp.net.pl 

- listownej:

ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa; z dopiskiem Wydział Specjalności GK ZHP –

Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy.